Scholarship for Students of Color


GrantID : 1684
Grant Funding Amount Low: $1,500
Grant Amount High: $1,500
Deadline : Ongoing
If you’re a POC student who’s planning to enroll in college, you’re eligible for this scholarship.
Interests


 • College Scholarship
 • Education
 • Financial Assistance
 • Higher Education
 • Individual
 • Students
 • Black, Indigenous, People of ColorEligible Requirements


 • IndividualsEligible Regions


 • Alabama (USA)
 • Alaska (USA)
 • Arizona (USA)
 • Arkansas (USA)
 • California (USA)
 • Colorado (USA)
 • Connecticut (USA)
 • Delaware (USA)
 • Florida (USA)
 • Georgia (USA)
 • Hawaii (USA)
 • Idaho (USA)
 • Illinois (USA)
 • Indiana (USA)
 • Iowa (USA)
 • Kansas (USA)
 • Kentucky (USA)
 • Louisiana (USA)
 • Maine (USA)
 • Maryland (USA)
 • Massachusetts (USA)
 • Michigan (USA)
 • Minnesota (USA)
 • Mississippi (USA)
 • Missouri (USA)
 • Montana (USA)
 • Nebraska (USA)
 • Nevada (USA)
 • New Hampshire (USA)
 • New Jersey (USA)
 • New Mexico (USA)
 • New York (USA)
 • New York City (USA)
 • North Carolina (USA)
 • North Dakota (USA)
 • Ohio (USA)
 • Oklahoma (USA)
 • Oregon (USA)
 • Pennsylvania (USA)
 • Rhode Island (USA)
 • South Carolina (USA)
 • South Dakota (USA)
 • Tennessee (USA)
 • Texas (USA)
 • Utah (USA)
 • Vermont (USA)
 • Virginia (USA)
 • Washington (USA)
 • Washington, DC (USA)
 • West Virginia (USA)
 • Wisconsin (USA)
 • Wyoming (USA)